സി.പി.ഐ.എം തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ സ്നേഹവീട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ഉദ്ഘാടനം നടത്തി

സി.പി.ഐ.എം തളിപ്പറമ്പ് സൗത്ത് ലോക്കൽ കമ്മറ്റിയുടെ സ്നേഹവീട് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ശിലാഫലകം ഉൽഘാടനം തളിപ്പറമ്പ് ഏരിയാ സെക്രട്ടറി പി.മുകുന്ദൻ നിർവ്വഹിച്ചു.. ഏരിയാ കമ്മറ്റി മെമ്പർ ടി ബാലകൃഷ്ണൻ ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി വി.ജയൻ വാർഡ് കൗണ്സിലർ എം ചന്ദ്രൻ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടരി സി.പി.ഗംഗാധരൻ സ്വാഗതം പറഞ്ഞു. വർഗ്ഗ ബഹുജന സംഘടനയുടെ ഭാരവാഹികൾ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറിമാർ നാട്ടുകാർ എന്നിവർ പരിപാടിയിൽ സന്നിഹിതരായി

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: