കൊളച്ചേരി മുക്ക് നിന്നും കമ്പിൽ ടൗണിലേക്ക് സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു

കമ്പിൽ കാരുണ്യ കച്ചറൽ സെന്റർ ന്റെ ഇരുപത്തി നാലാം വാർഷിക ആഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ആരോഗ്യം സൈക്കിളിലിങ്ങിലൂടെ എന്ന ശീർഷകത്തിൽ കൊളച്ചേരി മുക്ക് നിന്നും കമ്പിൽ ടൗണിലേക്ക് സൈക്കിൾ റാലി സംഘടിപ്പിച്ചു.. കൊളച്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌ പ്രസിഡന്റ് താഹിറ സൈക്കിൾ റാലി ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു. സൈക്കിൾ റാലിക്ക് റഫീഖ് സോഡ. ഇസ്മായിൽ എൽ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നൗഫൽ പി പി. റാസിഖ് പി പി. മജമൂഹ് . കെ പി. റിയാസ്. അനീസ് ഹംസ കുട്ടി. മിഖ്ദാദ്.കെ. തുടങ്ങിയവർ സംബന്ധിച്ചു.. കെ കെ സി സി യുടെ ഇരുപത്തി നാലാം വാർഷിക ആഘോഷം. ജനുവരി 24 വ്യാഴം കമ്പിൽ സ്കൂൾ ഗ്രൗണ്ടിൽ വിവിധ പരിപാടികളോടെ നടക്കും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: