ഇ അഹമ്മദ് സാഹിബ് സ്മാരക മെഡിക്കൽ ബ്ലോക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ചിങ്ങ് ഫിബ്രവരി ആദ്യവാരം

കണ്ണൂർ: ബഹുമുഖ ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൊണ്ട് മാതൃകയായ എളയാവൂർ സി.എച്ച് സെന്ററിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്ന സി.എച്ച്. ഹോസ്പിറ്റലിനോടനുബന്ധിച്ച് വിശ്വപൗരൻ ഇ.അഹമ്മദ് സാഹിബിന്റെ നാമധേയത്തിൽ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മെഡിക്കൽ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നു.ഇതിന്റെ ഔപചാരിക പ്രൊജക്റ്റ് ലോഞ്ചിംഗ് ഫിബ്രവരി ആദ്യവാരം നടക്കും. ഇ.അഹമ്മദിന് ജന്മം നൽകിയ കണ്ണൂരിൽ ആദ്യയായി വരുന്ന ഒരു മഹത്തായ സ്മാരകം കൂടിയായിരിക്കും ഈ സംരംഭം.ഇത് സംബന്ധ മായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം സി.എച്ച്.സെന്ററിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ വച്ച് നിർമ്മാണ ഫണ്ടിലേക്കുള്ള ആദ്യ സംഭാവന ജ:ഇ.എം.നിസാറിൽ നിന്നും സി.എച്ച്.സെന്റെർ രക്ഷാധികാരി സത്താർ എഞ്ചിനിയർ ഏറ്റുവാങ്ങി.പാലിയേറ്റീവ് കേർ പ്രവർത്തന രംഗത്ത് മലബാറിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു സംരംഭമാകാൻ പോകുന്ന ഹോപ്പ് വാലി എന്ന സ്വപ്ന പദ്ധതിയും സി.എച്ച്.സെന്ററിന്റെ കീഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട്.ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും തകൃതിയായി നടന്നു വരുന്നു. ഈ പദ്ധതിക്ക് പുറമെയാണ് പുതിയ മെഡിക്കൽ ബ്ലോക്ക് കൂടി നിർമ്മിക്കുന്നത്. ഈ സംരഭങ്ങളെല്ലാം തന്നെ സി.എച്ച് സെന്റെർ നടത്തിവരുന്ന സാമൂഹ്യ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു പൊൻ തൂവലായി മാറും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: