മനശക്തി കൂട്ടാൻ “മൈൻഡ് ഫുൽനെസ്സ് പരിശീലനം” സൗജന്യ മനഃശാസ്ത്ര ശില്പശാല ഡിസംബർ 23 ന് കണ്ണൂർ പോലീസ് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ

മൈൻഡ് ഫുൽനെസ്സ് എന്ന മനഃശാസ്ത്ര രീതിയിലൂടെ എങ്ങനെ ടെൻഷനും സമ്മർദ്ദവും നിഷേധാത്മക ചിന്തകളെയും അതിജീവിക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ സൗജന്യ ശില്പശാല ഡിസംബർ 23 ന് നടത്തുന്നതായിരിക്കും.
മനുഷ്യ മനസ്സ് എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞുപോയ കാര്യങ്ങളെകുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചോർത്തോ വ്യാകുലപ്പെടുകയാണ് പതിവ്.
അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം തന്നെ ഭൂതകാലത്തിലോ ഭാവികാലത്തിലോ ആണെന്ന് സാരം. ഇത് കാരണം സദാസമയം നിഷേധാത്മക ചിന്തകളിൽ മുഴുകി നിന്ന്കൊണ്ട് ഏകാഗ്രതയും ഓർമശക്തിയും നഷ്ടപ്പെടുകയും ഉത്ക്കണ്ഠയുടെ പിടിയിൽ അമരുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യക്തി ജീവിതത്തിലും ജോലി മേഖലയിലും കാണപ്പെടുന്ന സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും ടെന്ഷന്റെയും കാരണവും ഇത് തന്നെ.
പ്രസ്തുത ശില്പശാലയിൽ ഇതുപോലുള്ള മാനസിക സമ്മർദ്ദങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു എങ്ങനെ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാം എന്ന് പരിശീലിപ്പിക്കുകയാണ് മൈൻഡ് ഫുൽനെസ്സ് എന്ന മനഃശാസ്ത്ര രീതിയിലൂടെ.
ഡിസംബർ 23 ന് കണ്ണൂർ പോലീസ് സൊസൈറ്റി ഹാളിൽ ഉച്ച കഴിഞ്ഞു 2.00 മുതൽ 5.30 വരെ നടക്കുന്ന ഈ ശില്പശാല നയിക്കുന്നത് ലീപ് സെന്ററിലെ സൈക്കോളജിസ്റ്റ്, ഡോ കെ ജി രാജേഷ് ആയിരിക്കും. ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ 9388776640 ; 8089279619 എന്നീ നമ്പറുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: