ചക്കരക്കല്ല് ആർ വി മെട്ട യിലെ റിട്ടയേർഡ് എയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എ.വി പ്രദീപന്റെ ഭാര്യ ബിന്ദു നിര്യാതയായി

ചക്കരക്കല്ല് ആർ വി മെട്ട യിലെ റിട്ടയാർഡ് എയർ ഫോഴ്സ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ശ്രീപ്രിയയിൽ എ.വി പ്രദീപന്റെ ഭാര്യ കെ. ബിന്ദു (45) നിര്യാതയായി.. പലേരി എൽ. പി. സ്കൂൾ അദ്ധ്യാപികയായിരുന്നു… റിട്ടയർഡ് സുബേദാർ മേജർ പി ബാലഗോപാലൻ നായരുടെയും മാമ്പ വെസ്റ്റ് എൽ.പി.സ്കൂൾ റിട്ട പ്രധാന അധ്യാപിക ലീലയുടെയും മകളാണ്… മക്കൾ . വിദ്യാർഥികളായ അനുശ്രീ പ്രദീപ്, അനുപ്രിയ പ്രദീപ്..

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: