സ്വർണ വില പവന് 240 രൂപ കുറഞ്ഞു

കൊച്ചി: കേരളത്തിൽ സ്വർണ വില കുറഞ്ഞു. വന് 240 രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത്. പവന് 27,760 രൂപയും, ഗ്രാമിന് 3470 രൂപയുമാണ് ഇന്നത്തെ വില. ആഗോള വിപണിയിലുണ്ടായ വിലക്കുറവാണ് കേരളത്തിലും അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അമേരിക്കയിൽ പലിശ നിരക്ക് കുറക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കാൻ അമേരിക്കൻ ഫെഡറൽ റിസർവ്വ് യോഗം ചേരാനിരിക്കെയാണ് ആഗോള വിപണിയിൽ സ്വർണ്ണവില കുറഞ്ഞത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: