ഇരിട്ടി ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ 8 തിങ്കളാഴ്ച്ച

ഇരിട്ടി ജോയിന്റ് ആർ ടി ഓഫീസ് ഉദ്ഘാടനം ഒക്ടോബർ 8 തിങ്കളാഴ്ച്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് കേരള ഗതാഗത

വകുപ്പ് മന്ത്രി സി.കെ.ശശീന്ദ്രൻ നിർവ്വഹിക്കുമെന്ന് അഡ്വ.സണ്ണി ജോസഫ് എംഎൽഎ അറിയിച്ചു.മലയോര ജനതയുടെ ചിരകാല അഭിലാഷമായ ആർ ടി ഓഫീസ് ഇരിട്ടിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഏറെ പ്രയോജനകരമായിരിക്കും.ഉദ്ഘാടന പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ജനങ്ങൾ രംഗത്തിറങ്ങണമെന്ന് എം എൽ എ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: