വാർത്ത തുണയായി – അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെകളഞു പോയ 50,000 തിരിച്ചുകിട്ടി

ഉരുവച്ചാൽ: കളഞ്ഞുകിട്ടിയ പണം ഉടമസ്ഥന് നൽകി വീട്ടമ്മ മാതൃക കാട്ടി. മട്ടന്നൂർ മണ്ണൂരിലെ രോഹിണി ക്കാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മട്ടന്നൂർ ബസ്സ് സ്റ്റാന്റ് പരിസരത്ത് നിന്നും 50,000 രൂപ കളഞ്ഞുകിട്ടിയത്.ശിവപുരത്തെ വ്യാപാരി ഉരുവച്ചാലിലെ കെ പി അബ്ദുൾ ഖാദറിന്റെതായിരുന്നു നഷ്ടമായ പണം.
പണം നഷ്ടമായതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മട്ടന്നൂർ പേലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കളഞ്ഞുകിട്ടിയ പണവുമായി രോഹിണി സ്റ്റേഷനിലെത്തിയത്.
മട്ടന്നൂർ എസ്ബി ഐ ബാങ്കിൽ നിന്നും പണമെടുത്ത് നടന്നു വരുന്ന വഴിക്കാണ് നഷ്ടമായത്.
സി ഐ രാജീവ് കുമാറിന്റെ നേതൃത്യത്തിൽ പണത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥന് തിരിച്ചുനൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: