ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു.

കൂത്തുപറമ്പ് പാറാലിൽ ഉണ്ടായ ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ യുവാവ് മരിച്ചു.

ഉമ്മൻചിറ സ്വദേശി ഷികിൻ (26) ആണ് മരിച്ചത്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: