കണ്ണൂർ താവക്കര അഞ്ചുകണ്ടി ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരങ്ങളിൽ പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റ് നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ

കണ്ണൂർ താവക്കര അഞ്ചുകണ്ടി ജില്ലാ ആശുപത്രി പരിസരത്ത് പേപ്പട്ടിയുടെ കടിയേറ്റു നിരവധി പേർ ആശുപത്രിയിൽ.ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ആശുപത്രി പരിസരത്ത് വച്ച് പേപ്പട്ടിയുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായത്.ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു നിരവധിപേരാണ് ഇപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ എത്തുന്നത്.സംസ്ഥാനത്ത് പേപ്പട്ടിയുടെയും തെരുവ് നായ്ക്കളുടെയും ശല്യം രൂക്ഷമാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: