ഇരുപതാണ്ടിൻ്റെ ഓർമ്മകളുമായി അവർ ഒത്തുചേരുന്നു

കമ്പിൽ: കമ്പിൽ മാപ്പിള ഹൈസ്കൂളിൽ 1999ൽ എസ് എസ് എൽ സി. പഠിച്ച പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതേ സ്കൂളിൽ ഒത്തുചേരുന്നു എ മുതൽ കെ. വരെയുള്ള ഡിവിഷനിൽ പഠിച്ച നാന്നൂറോളം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളും അവരുടെ ഫാമിലിയുമാണ് ആഗസ്റ്റ് 18ന് ഞായറാഴ്ച്ച ഒത്തു ചേരുന്നത്
കൂടാതെ അന്നു പഠിപ്പിച്ച അദ്ധ്യാപകരേയും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുപ്പിച്ച് ആദരിക്കും. സൗഹൃദം പങ്കുവെക്കൽ, റിലീഫ് വിതരണം, കലാ പരിപാടികൾ എന്നിവയും നടക്കും. 1999 മാർച്ചിലെ SSLC പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് 9447394367 (Call) , 9495153367 (Whats app) ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: