തലശ്ശേരിയിൽ റോഡ് കൈയടക്കി കന്നുകാലികൾ

റോഡിൽ പാർക്കുചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ സ്ഥിരം കാഴ്ച. അതിനൊപ്പം കന്നുകാലിശല്യംകൂടിയായാലോ. പഴയ ബസ്‌സ്റ്റാൻഡ് ആസ്പത്രിറോഡിലാണ് വാഹനയാത്രക്കാരുടെ ദുരിതം ഇരട്ടിയാക്കി കന്നുകാലികൾ അലഞ്ഞുനടക്കുന്നത്. ജൂബിലി വ്യാപാര സമുച്ചയത്തോട് ചേർന്ന റോഡിലടക്കം ചെറുതും വലുതുമായ വാഹനങ്ങൾ പാർക്കുചെയ്യുന്നത് സ്ഥിരം കാഴ്ചയാണ്.ചില വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ പാർക്കുചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾ റോഡിന്റെ പകുതിയും കൈയടക്കും. ജില്ലയിലെ മറ്റുപട്ടണങ്ങളിൽ കാണാറുള്ളതുപോലെ കന്നുകാലിശല്യം കുറച്ചുകാലമായി നഗരത്തിൽ കുറവായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈയിടെയായി കന്നുകാലികളെ അലഞ്ഞുതിരിയാൻ വിട്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്. വീതികുറഞ്ഞ റോഡുകൾകാരണം ഗതാഗതം വീർപ്പുമുട്ടുന്നതിനിടയിലാലാണ് കന്നുകാലികളുടെ ‘വഴിതടയൽ’. നടപടിയെടുത്തില്ലെങ്കിൽ റോഡുകളിൽ അലയുന്ന കന്നുകാലികളെക്കൊണ്ട് യാത്രക്കാർ വലയും. കന്നുകാലികളുടെ ഉടമകളെ കണ്ടെത്തി കനത്ത പിപിഴ ചുമത്തണമെന്നാണ് യാത്രക്കാരുടെ ആവശ്യം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: