കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും47 ലക്ഷത്തിന്റെ സ്വർണവുമായി നരിക്കോട് സ്വദേശി പിടിയിൽ

കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നും 47 ലക്ഷത്തിലധികം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന 967 ഗ്രാം സ്വർണം കസ്റ്റംസ് പിടികൂടി. കണ്ണൂർ നരിക്കോട് സ്വദേശി ഉമ്മർ കുട്ടിയിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടികൂടിയത്. അസി. കമ്മീഷണർ ഇ.വികാസിന്റെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പരിശോധന

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: