ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണം വെള്ളി നിരക്ക്

22K916GOLD RATE 19.05.18

AKGSMA:2890

PLATINUM RATE:2576

SILVER RATE:44

കണ്ണൂര് ജില്ലാ വാര്‍ത്തകള്‍ക്കായി കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: