500 പാക്കറ്റ് ഹാൻസുമായി വില്പനക്കാരൻ പിടിയിൽ.

ചന്തേര: കടകളിൽ നിരോധിത പുകയില ഉല്പന്നങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്ന യുവാവ് വാഹന പരിശോധനക്കിടെ പോലീസ് പിടിയലായി.മാതമംഗലംവെള്ളോറ കോയിപ്രയിലെ കെ.പി.സക്കരിയ(26)യെയാണ് ചന്തേര എസ്.ഐ.എം.വി.ശ്രീ ദാസും സംഘവും പിടികൂടിയത്. പടന്ന വണ്ണത്താൻ മുക്കിൽ വാഹന പരിശോധന നടത്തുന്നതിനിടെയാണ് കെ.എൽ. 60.ക്യു.4718 നമ്പർ സ്കൂട്ടറിൽ കടകളിൽ വില്പനക്ക് എത്തിക്കുകയായിരുന്ന അഞ്ഞൂറോളം പാക്കറ്റ് പാൻമസാലകൾ പിടികൂടിയത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: