കണ്ണൂരിൽ നാളെ (20 /02/20) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

പള്ളിക്കുന്ന് 

പള്ളിക്കുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പനങ്കാവ് ജംഗ്ഷന്‍, ക്ലാസിക്, ശ്രീനാരായണ റോഡ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ബര്‍ണ്ണശ്ശേരി

ബര്‍ണ്ണശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 9.30 മുതല്‍ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

അഴീക്കോട്

അഴീക്കോട് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ എളമ്പിലാമ്പാറ, ആയത്താന്‍പാറ, ആറാംകോട്ടം, നീര്‍ക്കടവ്, കാപ്പിലെപീടിക, കണിശന്‍മുക്ക്, നാലുമുക്ക് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ എട്ട് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മനയത്തുംമൂല, നാറാണത്ത് ചിറ, സാബു പാര്‍ക്ക്, മണിയലം ചിറ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ധര്‍മ്മശാല

ധര്‍മ്മശാല ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ അരയാല, മാങ്കടവ്, കല്യാശ്ശേരി, മാങ്ങാട്, പാങ്കുളം, കല്ലൂരിക്കടവ്, മന്ന, വടേശ്വരം, മൊറാഴ സെന്‍ട്രല്‍, വേണി വയല്‍, കുഞ്ഞരയാല്‍, ചിത്രഗേറ്റ് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പാപ്പിനിശ്ശേരി

പാപ്പിനിശ്ശേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ വേളാപുരം, കോളനി റോഡ്, നരയന്‍കുളം, മെര്‍ലി റോഡ്, പഞ്ചായത്ത് ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കൊളച്ചേരി

കൊളച്ചേരി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ കോട്ടാഞ്ചേരികുന്ന്, ഭഗവതിക്കാവ്, ഓണപ്പറമ്പ്, ചേരിക്കല്‍, നാറാത്ത്, കല്ലൂരിക്കടവ്, പാമ്പുരുത്തി റോഡ്, പാമ്പുരുത്തി ദീ്വപ്, ടി സി ഗേറ്റ്, ആറാംമൈല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഫെബ്രുവരി 20 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: