നാളെ (20/2/2019) കണ്ണൂരിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

മയ്യിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ തായംപൊയിൽ, കാര്യാമ്പറമ്പ്, കടൂർ, നിരന്തോട്, പുറവയൽ, അരയിടത്തുചിറ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 20) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് നാല് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പൂതൃക്കോവിൽ, പൂങ്കാവ്, മുച്ചിലോട്ട് കാവ് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 20) രാവിലെ എട്ട് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും പുഞ്ചിരിമുക്ക്, മമ്മാക്കുന്ന്, ഹെൽത്ത് സെന്റർ, കോട്ടൂർ, ആശാരിക്കുന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ ഒരു മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചൊവ്വ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ മുണ്ടേരി പീടിക, സി പി സ്റ്റോർ, ശരവണ മിൽ, കാപ്പാട് പോസ്റ്റോഫീസ്, ഡി ടെക്, കിത്താപുരം, എളയാവൂർ കോളനി എളയാവൂർ അമ്പലം, ഫ്‌ളവേഴ്‌സ് ടി വി, എളയാവൂർ വയൽ, അമ്മൻ കോട്ടം ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 20) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പഴയങ്ങാടി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പഴയങ്ങാടി ടൗൺ, ബീവി റോഡ്,  എരിപുരം, പഴയങ്ങാടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 20) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് അഞ്ച് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ പെരുവാമ്പ, പെരുവാമ്പ ബി എസ് എൻ എൽ, പുതിയവയൽ, കാരപ്പള്ളി, ചേരൻപള്ളി, പെടേന കിഴക്കേകര, കോടമുട്ട് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 20) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് ആറ് വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചെറുകുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷൻ പരിധിയിലെ ദാലിൽ, ദാലിൽ നോർത്ത്, ദേവീ വിലാസം, കുന്നനങ്ങാട് ഭാഗങ്ങളിൽ നാളെ(ഫെബ്രുവരി 20) രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: