വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ വൻ ആയുധ ശേഖരം പിടികൂടി

വളപട്ടണം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ ആയുധ ശേഖരം പിടികൂടി. KSTP റോഡിൽ ഹാജി റോഡ് മേൽപ്പാലത്തിനടിയിലെ അവസാന തൂണിനടിയിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വച്ച നിലയിൽ അഞ്ച് വടിവാളുകളും അഞ്ച് ഇരുമ്പ് ദണ്ഡുകളും പിടികൂടിയത് വളപട്ടണം ഇൻസ്പെക്ടർ എം കൃഷ്ണനും സംഘവുമാണ്. ഇലക്ഷനോടനുബന്ധിച്ച് ആക്രമങ്ങളുണ്ടാകാൻ സാദ്ധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പോലീസ് നടത്തുന്ന പരിശോധനക്കിടെ ഇത്രയും വലിയ ആയുധങ്ങൾ പിടികൂടിയത് ആശങ്കയുളവാക്കുന്നുണ്ട്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: