കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് (19/2/2019) വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇവയാണ്

കെ.എസ്.ഇ.ബി ധർമ്മശാല സെക്ഷന് കീഴിലെ കോൾമൊട്ട, മമ്പാല, പറശ്ശിനിക്കടവ് കുളം, പറശ്ശിനി, കണിച്ചേരി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 19ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 

കെ.എസ്.ഇ.ബി പഴയങ്ങാടി സെക്ഷന് കീഴിലെ മാടായിപ്പാറ, മാടായിക്കാവ്, എരിപുരം, ചൈനാക്ലേ, മാടയി തെരു, മുട്ടം, വെങ്ങര ഗേറ്റ്, വെള്ളച്ചാൽ, മൂലത്തീൽ, ഏരിപ്രം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 19ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 

കെ.എസ്.ഇ.ബി ശിവപുരം സെക്ഷന് കീഴിലെ എടവേലിക്കര, അയ്യല്ലൂർ, ശിവപുരം ഹൈസ്‌കൂൾ പരിസരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 19ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും. 

കെ.എസ്.ഇ.ബി ചൊവ്വ സെക്ഷന് കീഴിലെ പെരിക്കാട്, മാതൃഭൂമി, ശിശുമന്ദിരം, തിലാന്നൂർ കുന്ന്, സത്രം, തിലാന്നൂർ ബസാർ, സ്മാർട്ട് ഹോം, ചരപ്പുറം, പോപ്പുലർ, പുതിയ കോട്ടം, ജ്യോതി പീടിക, സ്പ്രിംഗ് ഫീൽഡ്, പുളുക്കോടം എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഫെബ്രുവരി 19ന് രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ വൈകീട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: