പഴയങ്ങാടി മാടായിപ്പാറയിൽ വൻ തീപ്പിടുത്തം

പഴയങ്ങാടി മാടായിപ്പാറയിൽ വൻ തീപ്പിടുത്തം, വൻതോതിലുള്ള തീപ്പിടുത്തമാണെന്ന് ദൃക്സാക്ഷികൾ, പോലീസും ഫയർഫോഴ്സും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് തീയണയ്ക്കാൻ ശ്രമം തുടരുന്നു. തീപിടുത്തം നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വിധം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കയാണെന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായില്ല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: