ഗസ്റ്റ് അധ്യാപക നിയമനം

തലശ്ശേരി ഗവ.കോളേജില്‍ ഹിസ്റ്ററി, ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളില്‍ ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരുടെ ഒഴിവുണ്ട്.  ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും നെറ്റ്/ പി എച്ച് ഡിയും ആണ് യോഗ്യത.  നെറ്റ് ഉള്ളവരുടെ അഭാവത്തില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തില്‍ 55 ശതമാനം മാര്‍ക്കുള്ളവരെയും പരിഗണിക്കും.  അപേക്ഷകര്‍ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടര്‍ ഓഫീസില്‍ ഗസ്റ്റ് പാനലില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവരായിരിക്കണം.  താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ ഡിസംബര്‍ 30ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് അഭിമുഖത്തിന് കോളേജ് ഓഫീസില്‍ ഹാജരാകണം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: