മമ്പറത്ത് പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ,ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ അക്രമം

കണ്ണൂർ മമ്പറത്ത് പൗരത്വ ബില്ലിനെതിരെ പ്രകടനം നടത്തിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെ ആർ എസ് എസ് ,ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരുടെ അക്രമം. മമ്പറം ഇന്ദിരാഗാന്ധി പബ്ലിക് സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നേരെയാണ് അക്രമം ഉണ്ടായത്. ടൗണിൽ പ്രകടനം നടത്തവേ ആർ എസ് എസ് ,ബി ജെ പി പ്രവർത്തകർ വിദ്യാർത്ഥികളെ ആക്രമിക്കുകയും കുപ്പിയടക്കമുള്ളവ വലിച്ചെറിയുകയുമായിരുന്നു.നിരവധി വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പരിക്കേറ്റു.placeholder://

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: