ശശി തരൂരിനും വി. മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ക്കും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും എഴുത്തുകാരനുമായ ശശി തരൂരിനും കവി വി. മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ക്കും കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി പുരസ്കാരം. ശശി തരൂര്‍ രചിച്ച ‘ഇറ ഒഫ് ഡാര്‍ക്ക്നെസ്സ്’ എന്ന പുസ്തകത്തിനും മധുസൂദനന്‍ നായര്‍ എഴുതിയ ‘അച്ഛന്‍ പിറന്ന വീട്’ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിനുമാണ് പുരസ്ക്കാരം ലഭിച്ചത്. ബ്രിട്ടീഷ് കോളനിവാഴ്ച ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഗുണമാണ് ചെയ്തതെന്ന വാദത്തെ തള്ളിക്കൊണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഭരണത്തിന്റെ ദൂഷ്യവശങ്ങള്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്ന പുസ്തകമാണ് തരൂരിന്റെ ‘ ഇറ ഒഫ് ഡാര്‍ക്ക്‌നെസ്’. അതേസമയം പ്രകൃതിയില്‍ നിന്നും, മണ്ണിനും ജലത്തിലും നിന്നും അകന്ന് കൃത്രിമത്വത്തെ പുല്‍കുന്ന പുതിയ ലോകത്തിലൂടെ ഒരു അച്ഛനും അയാളുടെ മക്കളും മനസുകൊണ്ട് നടത്തുന്ന സഞ്ചാരമാണ് ‘അച്ഛന്‍ പിറന്ന വീട്’ എന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന്റെ ഇതിവൃത്തം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: