സി.ബി.എസ്.സി സെക്കന്ററി, പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ തീയതി ഇങ്ങനെ

2020 വര്‍ഷത്തെ സി.ബി.എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുടെ ഹയര്‍ സെക്കന്ററി, പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ബോര്‍ഡ് പരീക്ഷകള്‍(തിയറി) 2020 ഫെബ്രുവരി 15ന് ആരംഭിച്ച്‌ മാര്‍ച്ച്‌ 30ന് അവസാനിക്കും. വൊക്കേഷന്‍ വിഷയങ്ങളിലാണ് ആദ്യം പരീക്ഷ ആരംഭിക്കുക. മുന്‍ വര്‍ഷങ്ങളില്‍ നിന്നും വ്യത്യാസമായി ഈ വര്‍ഷം ഫെബ്രുവരിയില്‍ തന്നെ പ്രധാന വിഷയങ്ങളുടെ പരീക്ഷ നടത്തും.പത്താം ക്ലാസ് മെയിന്‍ പരീക്ഷകള്‍ ഫെബ്രുവരി 26ന് തുടങ്ങി മാര്‍ച്ച്‌ 18ന് അവസാനിക്കും. പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ മാര്‍ച്ച്‌ 30ന് അവസാനിക്കും. വിശദമായ ടൈംടേബിള്‍ സി.ബി.എസ്.ഇ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: