അഴിക്കോട് കോളനിഗേറ്റിന് സമീപം കുറുക്കൻ മാണിക്കോത്ത് KM റാബിയ അന്തരിച്ചു

അഴിക്കോട് കോളനിഗേറ്റിന് സമീപം കുറുക്കൻ മാണിക്കോത് KM റാബിയ അന്തരിച്ചു. മക്കൾ ശാദുലി, ഹാരിസ്, അഷ്‌റഫ്‌ , റുഖിയ , കുഞ്ഞാമിന, സൈനബ. കബറടക്കം 5.മണിക്ക് ചാലാട് പള്ളിയാംമൂല

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: