കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഏഴിലോട് മാര്‍ക്കറ്റ്, കാരാട്ട്, സൗപര്‍ണ്ണിക, ഹൈസ്‌കൂള്‍, ഹൈസ്‌കൂള്‍ ഗേറ്റ്, ആണ്ടാംകൊവ്വല്‍, തൃപ്പാണിക്കര, മല്ലിയോട്ട്, പാണച്ചിറ, പാണച്ചിറ കളരി  എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 19 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മനയത്ത് മൂല, മണിയളംചിറ, നാറാണത്ത് ചിറ, കോയ്യോട് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 19 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ എട്ട് മണി വരെയും ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍, പി വി എസ് ഫോര്‍ഡ്, തങ്കേക്കുന്ന്, നൂഞ്ഞിയന്‍ കാവ്, ആറ്റടപ്പ ഡിസ്‌പെന്‍സറി, ആറ്റടപ്പ അമ്പലം,  ആറ്റടപ്പ സ്‌കൂള്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.
ചൊക്ലി ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പെരിങ്ങാടി റെയില്‍വേ പാലം പരിസരം, മമ്മി മുക്ക്, പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കമ്പനി പരിസരം എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 19 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് ആറ് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും
മാതമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പൊന്നച്ചേരി ട്രാന്‍സ്ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 19 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: