കാട്ടാമ്പള്ളി കൈരളി ബാറിന് സമീപത്തായി റോഡരികിൽ സിമന്റ് ലോറികൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് അപകടഭീഷണി ഒരുക്കുന്നു

കാട്ടാമ്പള്ളി കൈരളി ബാറിന് സമീപമുള്ള സിമന്റ് ഗോഡൗണിലേക്കുള്ള സിമന്റ് ലോഡുമായി വരുന്ന വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നത് റോഡരികിൽ… ഒരു സമയം തന്നെ നാലും അഞ്ചും വാഹനങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഊഴം കാത്ത് നിർത്തിയിടുന്നത്. ലോഡ് നിറച്ച വലിയ വാഹനങ്ങൾ റോഡരികിൽ നിർത്തിയിടുന്നത് യാത്രക്കാർക്ക് വൻ അപകട ഭീഷണിയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. വാഹനങ്ങൾ നിർത്തിയിടുന്നതിന് തൊട്ടടുത്തു തന്നെ വളവാണ്. മയ്യിൽ കണ്ണാടിപറമ്പ് ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്ത ലോറികളെ മറികടക്കുമ്പോൾ എതിരെ വരുന്ന വാഹനങ്ങളുമായി കൂട്ടിയിടിക്കാൻ സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിനു സമീപത്താണ് കഴിഞ്ഞ മാസം ബൈക്കുകൾ കൂട്ടിയിടിച്ചു ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുകയും കുട്ടികളടക്കം 7 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തത്. അനധികൃത പാർക്കിങ്ങിനെതിരെ ശക്തമായ നടപടി വേണമെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആവശ്യം.

✍️ അനീസ് കണ്ണാടിപറമ്പ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: