ചക്കരക്കല്ലിലെ മാല പൊട്ടിക്കൽ കേസ് വിവാദം: Part 2 (ക്ലൈമാക്സ്)


54 ദിവസം ജയിലിൽ കിടന്ന പ്രവാസിയായ താജുദ്ധീൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ഓൺലൈനിനോട് നടത്തിയ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ… താജുദ്ധീൻ നിരപരാധി എന്ന് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: