അഴിക്കോട് അരയാക്കണ്ടി പാറ കോട്ടമുള്ള വളപ്പിൽ നാരായണൻ നിര്യാതനായി.

അഴിക്കോട് അരയാക്കണ്ടി പാറ കോട്ടമുള്ള വളപ്പിൽ നാരായണൻ 80 വയസ്സ് നിര്യാതനായി. രാജരാജേശ്വരി വീവിംഗ് മിൽസ് മുൻ തൊഴിലാളി ആയിരുന്നു.
ഭാര്യ സത്യഭാമ പി വി. മക്കൾ മിനിമോൾ, പ്രേംജിത് (ബാംഗ്ലൂർ ), ശ്രീവിദ്യ (ബാംഗ്ലൂർ ). മരുമക്കൾ രഞ്ജിത്ത് (അഴിക്കൽ ), മോനിഷ (തലശ്ശേരി ), ദിലീപ് (മയ്യിൽ ).
സംസ്കാരം രാവിലെ 10 മണിക്ക് പയ്യാമ്പലത്ത് .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: