ടാറും സിറാമിക് കഷണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് റോഡിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നം പതിച്ച കേസിൽ രണ്ടു പേരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു.

പാനൂർ: പാറാട് ടൗണിൽ ടാറും സിറാമിക് കഷണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് റോഡിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നം പതിച്ച കേസിൽ

രണ്ടു പേരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു. ഒരു വർഷം തടവും 10,000 രൂപ പിഴയടക്കാനുമാണ് തലശ്ശേരി സി.ജെ.എം.കോടതിയുടെ വിധി.നൂഞ്ഞമ്പ്രത്തെ കെ.ജിഷ്ണു, കെ.ദിവാകരൻ എന്നിവരെയാണ് ശിക്ഷിച്ചത്.2016 ലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം

1 thought on “ടാറും സിറാമിക് കഷണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ച് റോഡിൽ പാർട്ടി ചിഹ്നം പതിച്ച കേസിൽ രണ്ടു പേരെ കോടതി ശിക്ഷിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: