പെരുമാച്ചേരി എ.യു.പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയായ റിഫാൻ (10) നിര്യാതനായി

പെരുമാച്ചേരി: ചെറുപഴശ്ശി (കാലടി)യിലെ സമീർ നസീമ ദമ്പതികളുടെ മകൻ മുഹമ്മദ് റിഫാൻ (10) നിര്യാതനായി.
പെരുമാച്ചേരി എ.യു.പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥിയാണ്. കുറച്ചു കാലമായി അസുഖത്തെ തുടർന്ന് ചികിത്സയിലായിരുന്നു റിഫാൻ. റിഫാൻ്റെ നിര്യാണത്തെ തുടർന്ന് പെരുമാച്ചേരി എ.യു.പി സ്കൂളിന് ഇന്ന് അവധിയായിയിരിക്കുമെന്ന് സ്കൂൾ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: