കോവിഡ്; കർക്കടക വാവുബലി ചടങ്ങുകൾ നടത്തരുതെന്ന് നിർദേശം


ഇക്കൊല്ലത്തെ കർക്കടക വാവുബലി ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചടങ്ങായി നടത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റ വ്യകതമാക്കി. ചടങ്ങുകൾ വീടുകളിൽ തന്നെ നടത്തണം. ഇക്കാര്യം പൊതുജനങ്ങളെയും കർക്കടക വാവുബലി ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും ആരാധനാലയങ്ങളുടെയും മേധാവിമാരെയും അറിയിക്കാൻ ജില്ല പൊലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ജനങ്ങൾ കൂട്ടംകൂടുന്ന എല്ലാത്തരം മത ചടങ്ങുകളും ജൂലൈ 31വരെ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉത്തരവിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നിർദേശം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: