സാങ്കേതിക തകരാർ: കണ്ണൂരിൽ വിമാന സർവീസ് തടസ്സപ്പെട്ടു

സാങ്കേതിക തകരാറിനെ തുടർന്നു കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസിന്റെ തിരുവനന്തപുരം, കൊച്ചി,സർവീസുകൾ 4 മണിക്കൂർ വീതം വൈകി. ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കു പുറപ്പെടേണ്ട തിരുവനന്തപുരം വിമാനം വൈകിട്ട് 5നും, വൈകിട്ട് 4.45 നുള്ള കൊച്ചി വിമാനം രാത്രി 8.45നും ആണു പുറപ്പെട്ടത്.വൈകിട്ട് 5.15നു പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 8.10നു തിരിച്ചെത്തുന്ന ഹുബ്ബള്ളി സർവീസും രാത്രി 8.30നു പുറപ്പെട്ട് രാത്രി 11.40നു തിരിച്ചെത്തുന്ന ഗോവ സർവീസും കാൻസൽ ചെയ്തു. പുറപ്പെടുന്നതിന് ഏതാനും മണിക്കൂർ മുൻപാണു സർവീസ് റദ്ദാക്കിയത്. ഇരു വിമാനങ്ങളിലും ടിക്കറ്റ് ബുക്കിങ് കുറവായിരുന്നു.യാത്രക്കാർക്കു ബദൽ സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയതായി ഇൻഡിഗോ പ്രതിനിധി അറിയിച്ചു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: