കയരളം ഒറപ്പടിയിലെ പാറക്കണ്ടി ജാനകി (83) നിര്യാതയായി

കയരളം ഒറപ്പടിയിലെ പാറക്കണ്ടി ജാനകി (83) നിര്യാതയായി.
മക്കൾ:

കെ. പുഷ്പവല്ലി , കെ.രാധാകൃഷ്ണൻ (JBK ) , കെ.വാസന്തി, കെ.ശിവദാസൻ (കണ്ടക്കൈപ്പറമ്പ് കള്ള് ഷാപ്പ്)

മരുമക്കൾ: മോഹനൻ (കാടാച്ചിറ) കെ.രാജി ( പുതിയാപ്പറമ്പ്) ചന്ദ്രൻ (നീലേശ്വരം), സ്മിത (ചേലോറ )

ശവസംസ്കാരം: ഇന്ന് ( 18-7-18) ഉച്ചക്ക് 12 മണിക്ക് കണ്ടക്കൈപ്പറമ്പ് പൊതുശ്മശാനം.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: