പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

കണ്ണൂർ: വേൾഡ് സ്നേക്ക് ഡേയുടെ ഭാഗമായി ഇടയന്നൂർ വൊക്കേഷണൽ ഹയർസെക്കന്ററി

സ്കൂളിൽ. പ്രസാദ് ഫാൻസ് അസോസിയേഷനും വനം വകുപ്പും സംയുക്തമായി സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കും അധ്യാപകർക്കും പി ടി എ ഭാരവാഹികൾക്കും പാമ്പുകളെ കുറിച്ചുള്ള ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. വിവിധ ഇനം പാമ്പുകളെ കുറിച്ചും പാമ്പ് കടിയേറ്റാൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയും റാപിഡ് റെസ്പോൻഡ്സ് ടീം അംഗം നിധീഷ് ചാലോടും വിഷ ചികിത്സയിലെ മാറിവരുന്ന പുതിയ രീതികളെ കുറിച്ച് മനോജ് കാമനാട്ടും ക്ലാസ്സ് എടുത്തുപ്രസാദ് ഫാൻസ് അംഗങ്ങളായ ബോബൻ കെപി ഷൈജിത് പുത്തൻ പുരയിൽ സുന്ദരേശ്വരൻ കൊളപ്പുറം ലിജിൻ ചാലോട് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: