വ്യാജ അവധി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രചരിക്കുന്നു. ഇന്ന് കണ്ണൂരിൽ സ്‌കൂൾ അവധി ഇല്ല

കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ കാലവർഷത്തെ തുടർന്ന് സ്‌കൂൾ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്ന തരത്തിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വ്യാജ വാർത്ത പ്രചരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഒരു അവധി ഇത് വരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. വാർത്തകൾ സത്യസന്ധമായി അറിയാൻ കണ്ണൂർ വാർത്തകൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യുക. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kannur.varthakal

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: