അഴിയൂരിൽ ദേശീയപാതയിലെ വിള്ളൽ അടിയന്തിരമായി മണ്ണിട്ട് നികത്തി

 

മാഹി ബൈപാസ് നിർമാണം ആരംഭിക്കുന്ന അഴിയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ അണ്ടിക്കമ്പിനി പരിസരത്തെ ഹൈവേയിലെ വിള്ളൽ അടിയന്തിരമായി മണ്ണിട്ട് നികത്തി. ഇന്നലെ നാട്ടുകാർ വിവരമറിച്ചതിനെ തുടർന്ന് പഞ്ചായത്ത് അധികൃതർ സ്ഥലം സന്ദർശിക്കുകയും നിരവധി വാഹനങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന ഇവിടെ റോഡിലുണ്ടായ വിള്ളൽ വലിയ അപകട സാധ്യതയുണ്ടന്നതിനാൽ ദേശിയപാത അധികൃതരുമായും നിർമാണ കമ്പനിയുമായും ബന്ധപെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഇന്ന് നിർമ്മാണ കമ്പിനി അടിയന്തിരമായി വിള്ളൽ മണ്ണിട്ട് അടച്ച്‌ പരിഹരിച്ചത്

 

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: