പഞ്ചായത്ത് RRT വളണ്ടിയർ കാർഡ് ദുരൂപയോഗം; സെക്രട്ടറിക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ന്യൂ മാഹി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിനു മുൻപിൽ ബിജെപി ധർണ്ണ സമരം നടത്തി

https://kannurvarthakal.com/18/05/2021/49048/

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: