കുളത്തിൽ വീണ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ച പോലീസുകാരെ അനുമോദിച്ചു

കണ്ണൂർ : തലശ്ശേരി ജഗന്നാഥ ക്ഷേത്രക്കുളത്തിൽ വീണ നാടോടിക്കുടുംബത്തിലെ കുട്ടികളെ രക്ഷിച്ച കെ.എ.പി. നാല് ബറ്റാലിയനിലെ എട്ട് പോലീസുകാരെ ഉത്തരമേഖലാ ഡി.ഐ.ജി. രാഹുൽ ആർ. നായർ അനുമോദിച്ചു. ഡി.ഐ.ജി. ഓഫീസിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പോലീസുകാർക്ക് കാഷ് അവാർഡും അനുമോദനപത്രവും നൽകി. എസ്. ശ്യാം സുവിൻ, കാസിഫ് മിൽഹാജ്, ബി. അനീഷ്, എ.വി. റിജിൻ, പി. ഈലഫ്, എൻ. നൗഫൽ, പി.റിജു, എം.പി. ഭരത് മുരളി എന്നീ പോലീസുകാരെയാണ് അനുമോദിച്ചത്.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: