മസ്ജിദുകളിൽ കവർച്ച

കീഴ്പള്ളി:കീഴ്പള്ളി ടൗൺ ജുമാ മസ്ജിദിലും ചാന്തുരുത്തി ബദ്‌രിയ്യ മസ്ജിദിലും പകൽ ഉച്ചസമയത്ത് കവർച്ചനടന്നു. ചാന്തുരുത്തി ബദ്‌രിയ്യ മസ്ജിദിൽ പത്ത് ദിവസത്തിനിടെ രണ്ടാംതവണയാണ് കവർച്ചനടക്കുന്നത്. 

നേർച്ചപ്പെട്ടിയും ഉസ്താദുമാരുടെ മുറിയും കുത്തിത്തുറന്നാണ് കവർച്ചനടത്തിയത്. അപരിചിതനായ ഒരു വ്യക്തി മസ്ജിദിൽവന്ന് തിരിച്ചുപോയതിനുശേഷമാണ് ഇത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ചാന്തുരുത്തി മസ്ജിദിൽ കവർച്ചയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ഇരുമ്പുദണ്ഡ് മസ്ജിദിനകത്തെ കാർപ്പറ്റിനടിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചനിലയിൽ കണ്ടെത്തി. ഇരു കമ്മറ്റികളും ആറളം പോലീസിൽ പരാതി നൽകി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: