നാടക നടനും കഥാപ്രസംഗകലാകാരനുമായകൊച്ചുരാമൻ അനുസ്മരണവും എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ കാട്ടാറിന്റെ നാടക സമാഹാര പുസ്തക പ്രകാശനവും

അഴീക്കോട്: അഴീക്കോട് മാനവ തീയേറ്റേഴ്സിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നാടക നടനും കഥാപ്രസംഗകലാകാരനുമായിരുന്ന കൊച്ചുരാമൻ അനുസ്മരണവും എഴുത്തുകാരനും സംവിധായകനുമായ കാട്ടാറിന്റെ നാലു നാടകങ്ങളുടെ സമാഹാരമായ പുസ്തക പ്രകാശനവും പ്രശസ്ത കഥാകൃത്ത് ശിഹാബുദ്ദീൻ പൊയ്തും കടവ് നിർവ്വഹിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ രാജൻ അഴീക്കോട് അദ്ധ്യക്ഷനായിരുന്നു.
കവിയും സാംസ്ക്കാരിക പ്രവർത്തകനുമായ കമ്പിൽ പി രാമചന്ദ്രൻ, ഹരിദാസ് ചെറുകുന്ന്, സി.എച്ച് രവീന്ദ്രൻ, ബാബു ചെമ്പൻ, കാട്ടാർ എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു. ഹരിദാസ് ചെറുകുന്ന് പുസ്തകം ഏറ്റുവാങ്ങി. ചടങ്ങിൽ
കമ്പിൽ പി രാമചന്ദ്രൻ അദ്ദേഹം തന്നെ രചിച്ച ‘അമ്മ’ എന്ന കവിതയും ചൊല്ലി.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: