കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ തട്ടുകട നടത്തുന്ന അഹമ്മദ് നിര്യാതനായി

കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ തട്ടുകട നടത്തുന്ന അഹമ്മദ് നിര്യാതനായി. ഭാര്യ :ജമീല. മക്കൾ : ആഷിഖ് , റാഷിദ് , അർഷിദ. കണ്ണൂർ സിറ്റിയിൽ തട്ടുകട നടത്തുന്നു. കണ്ണൂർ തായത്തെരു സ്വദേശിയാണ്

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: