വൈദ്യുതി മുടങ്ങും

കണ്ണൂർ സെക്ഷൻ പരിധിയിൽ  നവംബർ  18 ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 2 മണി വരെ ധനലക്ഷ്മി ബേങ്ക്, ലക്ഷ്മണൻ കട, ഹോമിയോ ആശുപത്രി, മലബാർ, പുഴാതി ഹൗസിങ്ങ് കോളനി, താണ , കുട്ടി ബിൽഡിങ്ങ്, ആനയിടുക്ക് പള്ളി, ചന്ദ്രിക ഭാഗങ്ങളിൽ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ലൈനിൽ അറ്റകുറ്റ പണികൾ നടക്കുന്നതിനാൽ  നവംബർ  18 ന് രാവിലെ 7 മണി മുതൽ വൈകുന്നേരം 3 മണി വരെ    ജമീല ട്രാൻസ്ഫോർമർ പരിധിയിൽ ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും 

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനിലെ ആറ്റടപ്പ സ്‌കൂൾ ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ നവംബർ 18ന് രാവിലെ എഴ് മണി മുതൽ 11 വരെയും ആറ്റടപ്പ ഡിസ്‌പെൻസറി ട്രാൻസ്‌ഫോർമർ പരിധിയിൽ രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചക്ക് 2.30 വരെയും ഭാഗികമായി വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: