ധർമ്മശാലയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കമ്പനിയിൽ തീപിടുത്തം

വ്യാഴാഴ്ച്ച ഉച്ചയോടെയാണ് കുഴിച്ചാലിലെ റെയിൻബോ പ്ലാസ്റ്റിക്ക് കമ്പനിയിൽ തീപിടുത്തമുണ്ടായത്

നാട്ടുകാരും അഗ്നിശമന സേനയും ചേർന്ന് തീയണച്ചു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: