കണ്ണൂരിൽ നാളെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

കുഞ്ഞിമംഗലം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മഠത്തുംപടി, മൂശാരി കൊവ്വല്‍, കണ്ടംകുളങ്ങര, പി എച്ച് സി, പുറച്ചേരി, പുറച്ചേരി കോളനി, പുറച്ചേരി വായനശാല, പുറച്ചേരി കോട്ട എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 18 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മനയത്ത്മൂല, മണിയളം ചിറ, നാറാണത്ത് ചിറ, കോയ്യോട് എസ്റ്റേറ്റ് എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോര്‍മര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 18 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

വേങ്ങാട്  ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ മുണ്ട മൊട്ട, വാളാങ്കിച്ചാല്‍, ബ്രദേര്‍സ് ഓയില്‍ മില്‍ എന്നീ ട്രാന്‍സ്‌ഫോമര്‍ പരിധിയില്‍ നവംബര്‍ 18 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ശിവപുരം ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഇരട്ടേങ്ങല്‍, പാലോട്ട് വയല്‍, വെണ്ണക്കല്‍ വയല്‍, മാലൂര്‍ സിറ്റി, കരോത്ത് വയല്‍, കുരുമ്പോളി, കരിവെള്ളൂര്‍, എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 18 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മണി മുതല്‍ വൈകിട്ട് 5.30 വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചെറുകുന്ന് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ചെമ്മരവയല്‍, ചെക്കിക്കുണ്ട്, ഒടിപ്പുറം, വള്ളിത്തോട്, മൊട്ടമ്മല്‍, ദേശപ്രിയ, ഗുരുകുലം, മാറ്റങ്കീല്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 18 ബുധനാഴ്ച  രാവിലെ  എട്ട് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദുതി മുടങ്ങും .

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: