കണ്ണൂരിൽ ഇന്ന് വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ

8 / 100

മയ്യില്‍ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ ഒമ്പതാം മൈല്‍, പാവന്നൂര്‍ മൊട്ട, വള്ളുവ കോളനി, പാവന്നൂര്‍ ബാലവാടി, പാവന്നൂര്‍ കടവ്, പാവന്നൂര്‍ സ്‌കൂള്‍, മൂടന്‍കുന്ന് എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 17 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

കാടാച്ചിറ ഇലക്ട്രിക്കല്‍ സെക്ഷന്‍ പരിധിയിലെ പ്രൈംമിനിസ്റ്റര്‍ റോഡ്, കൊല്ലന്റെ വളപ്പില്‍, വി പ്ലാസ്റ്റ്, ചെമ്പിലോട് എസ്റ്റേറ്റ്, കെയ്യോട് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്, തൈക്കണ്ടി സ്‌കൂള്‍ എന്നീ ഭാഗങ്ങളില്‍ നവംബര്‍ 17 ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഏഴ് മുതല്‍ 11 മണി വരെയും കോട്ടൂര്‍ കനാല്‍ ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ ഒമ്പത് മുതല്‍ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണി വരെയും ഹസ്സന്‍മുക്ക്, കേളപ്പന്‍മുക്ക്, നമ്പോലന്‍ മുക്ക് ഭാഗങ്ങളില്‍ രാവിലെ 10 മുതല്‍ രണ്ട് മണി വരെയും വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

ചാലോട്: അഞ്ചാംപീടിക ഭാഗങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച പത്തുമുതൽ അഞ്ചുവരെ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

പയ്യന്നൂർ: കണ്ടങ്കാളി, കിഴക്കേ കണ്ടങ്കാളി, മാവിച്ചേരി, മമ്പലം, കാനം, പടോളി ഭാഗങ്ങളിൽ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ഒമ്പതുമുതൽ വൈകീട്ട് 5.30 വരെ ഭാഗികമായോ പൂർണമായോ വൈദ്യുതി മുടങ്ങും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: