ഏച്ചൂർ കുയ്യാൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം

കണ്ണൂർ: ഏച്ചൂർ കുയ്യാൽ മഹാദേവ ക്ഷേത്രത്തിൽ ഭാഗവതസപ്താഹയജ്ഞം

16 മുതൽ 23 വരെ നടക്കും.
പെരികമന ശ്രീധരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യകാർമികത്വം വഹിക്കും.
ഞായറാഴ്ച വൈകീട്ട് ആറിന് ഭഗവതമാഹാത്മ്യ പാരായണയും
പ്രഭാഷണവും നടക്കും. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ആറുമുതൽ സപ്താഹയജ്ഞം തുടങ്ങും.
സപതാഹയജ്ഞവേദിയിൽനിന്ന് സ്വരൂപിക്കുന്ന തുക മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിലേക്ക് സംഭാവന നൽകും.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: