വിശ്വകർമ്മ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ശോഭായാത്ര ഇന്ന്

വിശ്വകർമ്മ സർവ്വീസ് സൊസൈറ്റി കണ്ണൂർ താലൂക്ക് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം 4.00 മണിക്ക് കണ്ണൂർ കാനത്തൂർ കാവ് പരിസരത്ത് നിന്നും ശോഭായാത്ര ആരംഭിക്കുന്നു

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: