ചേലേരി യു.പി സ്കൂളിലെ ഓണം അരി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക്

കണ്ണാടിപറമ്പ :പ്രളയക്കെടുതിയിൽ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളോട് ചേലേരി യുപിസ്കൂൾ രക്ഷിതാക്കൾ പറയുന്നു, ഞങ്ങളുണ്ട് കൂടെ…

ഓണത്തിന് സ്കൂളിൽ നിന്നും കുട്ടികൾക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്ന 5 കിലോ അരി (കുറുവ അരി) ഇന്നലെ സ്കൂളിൽ നിന്നും വിതരണം ചെയ്തപ്പോൾ മിക്ക രക്ഷിതാക്കളും അരി വാങ്ങാതെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചു. അമ്പതോളം രക്ഷിതാക്കളാണ് അരി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് നൽകാൻ സ്വമേധയാ തീരുമാനിച്ചത്.

അരിവിതരണം ഇന്നുകൂടി നടക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ രക്ഷിതാക്കൾ അരി ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ മുന്നോട്ടു വരുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി ഹെഡ്മിസ്ട്രസ് പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: