റോഡിൽ നിസ്ക്കാരം നിർവ്വഹിച്ചതിന്ന് പോലീസ് കേസെടുത്തു

കൂത്ത് പറമ്പ്: കിണവക്കിൽ പ്രധാന റോഡിൽ ഇന്നലെ നമസ്ക്കാരം നടത്തി പ്രതിഷേധിച്ചതിന്ന് കണ്ടാലറിയുന്ന 25 ആളു കളുടെ പേരിൽകൂത്ത് പറമ്പ് പോലീസ് കേസെടുത്തു.
കഴിഞ്ഞ ദിവസംഉച്ചക്കായിരുന്നു പള്ളികളിൽ ജുമുഅ നിസ്ക്കാരം അനുവദിക്കാത്തതിനാൽ മഹല്ല് നിവാസികൾ റോഡ് വക്കിൽ പള്ളിയുടെ മുൻ വശത്തായി നിസ്ക്കരിച്ച് രംഗത്ത് വന്നത്. പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച നടക്കുന്ന ജുമുഅ നിസ്ക്കാരത്തിന് നാൽപ്പത് പേരാണ് പങ്കെടുതേണ്ടത്. ഗവർമെണ്ട് കോവി ഡ് കാലത്ത് പതിനഞ്ച് ‘ പേർക്ക് മാത്രമാണ് അനുമതി കൊടുത്തത്. ഇതിനെതിരെ വിവിധ മതസംഘടനകൾ രംഗത്ത് വരികയും, പ്രതിഷേധം കനപ്പിക്കുകയും ചെയ്തി രുന്നു.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: